Kraków, 08.05.2019r.

Ogłoszenie

Dotyczy: dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny z innych przedszkoli

 

Dyrekcja Samorządowego Przedszkola nr 61 informuje, iż w podanych niżej terminach Rodzice dzieci z innych przedszkoli przyjętych na dyżur wakacyjny Lipiec 2019 są zobowiązani do podpisania umowy dotyczącej dyżuru:

14.05.2019r     wtorek       15.00- 16.00

16.05.2019r     czwartek   15.00 – 16.00

17.05.2019r     piątek         15.00 – 16.00

 

Niepodpisanie aneksu jest równoznaczne z rezygnacją z dyżuru