Kraków, 17.02.2021

DYŻUR WAKACYJNY VII 2021

W bieżącym roku szkolnym, w naszym przedszkolu odbywać się będzie dyżur wakacyjny od 01 do 30 lipca 2021 r. Na ten okres do przedszkola przyjmowane są dzieci obojga pracujących Rodziców/opiekunów prawnych, którzy nie mogą zapewnić opieki dziecku.

Złożenie karty dla dzieci z naszej placówki jest jednoznaczne z zapisem na dyżur.

W dniach od 29.03.2021 r. do 13.04.2021 r. przyjmowane będą wypełnione karty w poniższych terminach:

Poniedziałek:                 ———– 14:00 do 17:00

Wtorek:               08:00 do 10:00 14:00 do 16:00

Piątek:                 09:00 do 10:00 14:00 do 16:00

Zapisy dla dzieci z innych przedszkoli w miarę wolnych miejsc będą prowadzone od 13 kwietnia 2021 r. również w powyższych terminach.

KARTY DO ZAPISU BĘDĄ AKTYWNE OD 29 MARCA 2021.

ZAPISY DLA DZIECI Z INNYCH PRZEDSZKOLI, W MIARĘ WOLNYCH MIEJSC, BĘDĄ PROWADZONE OD 13 KWIETNIA 2021r. RÓWNIEŻ W POWYŻSZYCH TERMINACH.

W DNIU 23.04.2021r. O GODZ. 16.00 ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA REKRUTACJA DZIECI NA DYŻUR WAKACYJNY LIPIEC 2021.

WNIOSKI DLA DZIECI SPOZA NASZEGO PRZEDSZKOLA AKTYWNE BĘDĄ OD 13 KWIETNIA 2021

WNIOSKI DOKŁADNIE WYPEŁNIONE, POTWIERDZONE W DYREKCJI MACIERZYSTEGO PRZEDSZKOLA, UZUPEŁNIONE UPOWAŻNIENIA O OSOBY INNE NIŻ RODZICE DO ODBIORU Z PRZEDSZKOLA ORAZ EWENTUALNE DIETY – NALEŻY OSOBIŚCIE SKŁADAĆ W GODZINACH JAK POWYŻEJ.

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW NA DYŻUR LIPIEC 2021 ODBYWA SIĘ OSOBIŚCIE (PRZY ZACHOWANIU WYMAGANYCH PROCEDUR), WEJŚCIE DO BUDYNKU FURTKĄ OBOK WEJŚCIA GŁÓWNEGO, PRZEZ PLAC ZABAW – NALEŻY JEDNAK ZADZWONIĆ DO PRZEDSZKOLA!