Kraków, dn. 16.11.2018 r.

Ogłoszenie

Informujemy, iż dzieci z najstarszych grup:

VII „Żacy”, VI „Wawelskie Duszki” i V „Lajkoniki”

zostały zaproszone 22.11.2018 r. (czwartek) na Dzień Krakowski

do Szkoły Podstawowej nr 4, ul. Smoleńsk 5.

 

Prosimy o schodzenie się w tym dniu zgodnie z regulaminem, by dzieci niespóźnione mogły dojść do szkoły.

W programie:

– inscenizacja legendy „Zaczarowane krakowskie gołębie”

– wspólne zajęcia plastyczne