Kraków; dn. 13.01.2020r.

 

Szanowni Państwo,

Drodzy Rodzice

 

„GWIAZDKA DLA CHORYCH I STARSZYCH ZWIERZAKÓW”

 

Dzięki Państwa szczodrości w trakcie trwania akcji zbierania karmy dla psów i kotów z krakowskiego schroniska zgromadzono dla nich:

– konserwy dla kotów 5,875 kg, w tym 1,72 kg punktowane

–konserwy dla psów 9,055 kg, w tym 3,25 kg punktowane

– sucha karma dla kotów 12,79 kg, w tym 3,30 kg punktowane

– sucha karma dla psów 35,7 kg, w tym 12 kg punktowane

Pracownicy schroniska dla zwierząt określili, że w ramach zbiórki ilość karmy specjalistycznej należy przeliczyć na punkty wg poniższej punktacji:

– konserwy dla kotów 1 kg 15 pkt

– konserwy dla psów 1 kg 10 pkt

– sucha karma dla kotów 1 kg 8 pkt

– sucha karma dla psów 8 pkt

 

Wyniki zbiórki zostaną ogłoszone na stronie internetowej

Krakowskiego Towarzystwa opieki nad Zwierzętami, Schroniska

oraz w mediach do dnia 18.02.2020r.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tej akcji.

Dziękujemy za wrażliwość na potrzeby słabszych, pokrzywdzonych przez los zwierząt

oraz chęć wspierania działań Schroniska.