W związku z uroczystością nadania Przedszkolu imienia „Pod Wawelem” (Uchwała nr CXVI/1214/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września 2006 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Nr 61 w Krakowie, ul. Rajska 14) Pan J. Raputa, tata Soni, ułożył słowa hymnu do muzyki
„Gdy dzwoneczek się odezwie”

Tu w przedszkolu ?Pod Wawelem?
znajdziesz cały Kraków,
zawsze spotkasz przy zabawie
grupę Krakowiaków.

Trąbią Hejnaliści,
Trąbi grupa Żaków,
o naszym przedszkolu
trąbi cały Kraków!

Tu brykają Lajkoniki,
śmieją się Paziowie,
a Wawelskie Duszki Smokom
lądują na głowie.

Trąbią Hejnaliści…

Tutaj biegnę co dzień rano,
ledwie z łóżka wstanę,
bo codziennie czeka na mnie
przedszkole kochane.

Trąbią Hejnaliści…

Gdzie jest zawsze najweselej,
każdy dziś odpowie,
że w Przedszkolu ?Pod Wawelem?
przy Rajskiej w Krakowie!

Trąbią Hejnaliści…