Kraków, 27.02.2020

Drodzy Rodzice!

W związku z obawą przeniesienia koronawirusa do Polski Dyrekcja Samorządowego Przedszkola nr 61 w Krakowie jest zobowiązana do przekazania Rodzicom informacji dotyczących stosowania podstawowych środków ochronnych przeciwko nowemu wirusowi.

Prosimy Rodziców o zapoznanie i zastosowanie się do najważniejszych informacji dotyczących postępowania w przypadku podejrzenia zakażeniem koronawirusem (zawartych w obok materiałach Głównego Inspektoratu Sanitarnego).

W przedszkolu stosuje się wzmożoną dbałość o czystość i higienę. Dzieci po każdej formie aktywności oraz zabiegach toaletowych dokładnie myją ręce wg instrukcji nauczycielki, używając mydełek w płynie oraz ręczników jednorazowych.

Personel obsługi przed rozpoczęciem zajęć i przyjęciem dzieci do sali stosuje środki dezynfekujące i odkażające, dopuszczone do użytku w placówkach oświatowych.

Myte są blaty stolików, podłogi, toalety oraz przedmioty z którymi dzieci mają najczęstszy kontakt.

Przedszkole stosuje wszelkie formy ostrożności,  personel, dyrekcja oraz nauczycielki bacznie obserwują stan zdrowia każdego dziecka reagując natychmiast na jakiekolwiek objawy chorobowe dzieci. Przypominamy, iż obowiązkiem każdego z Rodziców jest przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych/ statut przedszkola/.

W  razie stwierdzenia objawów chorobowych podczas pobytu w przedszkolu, każde dziecko jest izolowane, Rodzice natychmiast powiadamiani o obowiązku odebrania chorego dziecka, udania się z nim do lekarza, w celu diagnozy i podjęcia odpowiedniego leczenia. Po nieobecności dziecka z powodu choroby powyżej 3 dni, należy  przedłożyć  zaświadczenie  lekarskie iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola.  

 

Apel do Rodziców

 1. Proszę do przedszkola przyprowadzać dzieci wyłącznie zdrowe.
 2. O zachorowaniach na choroby zakaźne prosimy natychmiast powiadamiać placówkę.
 3. Prosimy by Rodzice dzieci powracających po chorobach obowiązkowo przedkładali zaświadczenia lekarskie pozwalające na powrót do środowiska przedszkolnego.

W najbliższym czasie:

 • Zostaną przeprowadzone zajęcia edukacyjne na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym: częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła (wg instrukcji dokładnego mycia rąk podanej na plakacie poniżej z Ministerstwa Zdrowia) oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.
 • Przestrzeganie, by do przedszkola nie przychodzili chorzy nauczyciele i inni pracownicy.
 • Uspokajanie dzieci i Rodziców-jeśli nie mieli kontaktu z osobą chorą nie ma powodów do obaw.
 • W przypadku gdy rodzina z dziećmi wróciła z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą Stację Epidemiologiczną lub zgłosić się do Oddziału Zakaźnego lub Oddziałów Obserwacyjno – Zakaźnych działających przy wytypowanych szpitalach w Krakowie.
 • Dyrektor przedszkola odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w związku z tym w sytuacji kryzysowej w porozumieniu ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną może zarządzić zamknięcie placówki do odwołania.
 • Rodzicom dzieci do 8-go roku życia w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia placówek oświatowych w tym przedszkola, należy się zasiłek opiekuńczy ( Art. 32ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz. U. 2017, poz. 1368)

     Ważne telefony kontaktowe:

 • Małopolska Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76, tel: 122549555
 • Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, 30-688 Kraków, ul. Macieja Jakubowskiego 2, tel: 12424247341
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości można dzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia czynną całodobowo tel: 800190590