Kraków, 07.09.2018 r.

OGŁOSZENIE

 

Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w dniu 07.09.2018 r.  zakwalifikowała 50- osobową grupę dzieci, które będą brały udział w zajęciach na lodowisku MKS Cracovia, ul. Siedleckiego 7. Komisja kwalifikowała dzieci w oparciu o następujące kryteria:

 

 

  1. Przestrzeganie Regulaminu Przedszkola tj. godzin schodzenia i odbierania dzieci, przestrzeganie terminów rozliczania się rodziców z obowiązków odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu.
  2. Kontynuacja kursu i przestrzeganie podstawowego regulaminu oraz płatności związanych z ostrzeniem łyżew, przejazdami i kosztami opłat za taflę ok. 30-35 zł za miesiąc.
  3. Sprawność fizyczna, zdrowotna dzieci oraz dojrzałość emocjonalna.
  4. Umiejętność podporządkowania się poleceniom i dyscyplinie warunkującej bezpieczeństwo podczas zajęć.
  5. Przestrzeganie Regulaminu Grupy Sportowej.

 

Spośród 67 zgłoszonych kandydatów wybrano dzieci do dwóch grup sportowych.

 

 

 Lista dzieci początkujących- opiekun grupy sportowej – Agnieszka Paśko

1. Ma Michał grupa VII
2. Dę Piotr grupa VI
3. Li Laura grupaV
4. Li Natalia grupa V
5. Su Tymon grupa V
6. Ko Julia grupa V
7. Le Apolonia grupa VI
8. Pi Pola(war) grupa V
9. Bi Lilianna grupa V
10. Wa Nina grupa VI
11. Sm Kai grupa V
12. Bi Aleksander grupa V
13. Ka Ewa grupa V
14. Bo Tytus grupa V
15. Le Franciszek grupa V
16. Ko Krzysztof grupa V
17. Za Hanna grupa V
18. Pu Hanna grupa IV
19. Li Maja grupa IV
20. Wi Kacper grupa IV
21. Za Marcel grupa IV
22. Ka Felicja grupa IV
23. Ka Leon grupa IV
24. Św Kalina grupa IV
25. He Julianna grupa IV

Lista dzieci zaawansowanych- opiekun grupy sportowej –Dorota Horwat- Machno

 

1. Be Karol grupa VII
2. Wę Magda grupa VI
3. An Piątek (war.) grupa VII
4. Bi-Ad Natalia grupa VI
5. Sz Mikołaj grupa VI
6. Ho Hanna grupa VII
7. Mu Glib grupa VII
8. Pa Aleksandra grupa VII
9. Gr Szymon grupa VII
10. Mi Tomasz grupa VI
11. Ch Mikołaj grupa VII
12. Mi Celina grupa VII
13. Ma Maksymilian grupa VI
14. Ku Ksawery grupa VI
15. Ka Miłosz grupa VI
16. Pa Iwo grupa VI
17. St Krystian (war.) grupa VI
18. Ja Leon grupa VI
19. Wi Ignacy grupa VI
20. Tv Nikolas grupa VI
21. Pr Mateusz (war.) grupa VII
22. Ja Krystyna grupa VII
23. Ra Igor grupa VII
24. Gł Bronisław grupa VII
25. Ka Bruno grupa VII

 

Pozostałe dzieci zgłoszone przez Rodziców znajdują się na liście rezerwowej, w kolejności ustalonej przez Radę Pedagogiczną i będą wchodzić na listę podstawową w razie rezygnacji dzieci z tej listy lub niedotrzymania warunków umowy.

Lista rezerwowa:

 

1.We Marek 10.Be Artur
2.Hi Grzegorz 11. Za Antonina
3.Ko Tymon 12. Mi Maksymilian
4.Pr Maria 13. Mu Oskar
5.Bi- Ad Aniela 14.Pi Maria
6.Gł Hanna 15. Wa Kinga
7. Kw –Pu Fryderyk 16. Ka Róża
8.My Miia 17. Ka Marek
9.Ho Łucja

Zajęcia będą odbywać się w Poniedziałki w trakcie pobytu dzieci w przedszkolu od godz. 10.15 do 11.00. Dzieci na lodowisko przewożone będą autokarem, a po zajęciach do przedszkola.

 

Zebranie organizacyjne rodziców/prawnych opiekunów odbędzie się

10 września 2018 tj. poniedziałek godz. 16.00 parter, sala relaksacyjna.

Na zebraniu organizacyjnym (jedynym w trakcie roku szkolnego) zostaną podane
bardzo istotne  informacje dotyczące organizacji zajęć.

Rodzice /prawni opiekunowie zatwierdzą regulamin nauki jazdy na łyżwach, wyznaczą i przyjmą na siebie dyżury w trakcie trwającego kursu (wrzesień 20018- kwiecień 2019) zatwierdzą kwotę obowiazującą za przejazdy autokarem i firmę, która podejmie się w wyżej wymienionym okresie przewozu dzieci.

 

 

Zastrzegamy, iż obecność na zebraniu jednego z Rodziców lub prawnych opiekunów jest obowiązkowa.

 

 

Dzieci z listy rezerwowej nie będą przyjmowane na zajęcia od początku kursu ale w ramach zwalniających się miejsc.