mgr Urszula Bożęcka

zajęcia z dziećmi:

Harmonogram zajęć:

Gr. I Paziowie

Gr. II Krakowiacy

Gr. III Hejnaliści

Gr. IV Smoki Wawelskie

Gr. V Lajkoniki

Gr. VI Wawelskie Duszki

Gr. VII Żacy

Na przełomie września i października w naszym przedszkolu przeprowadzane jest przesiewowe badanie mowy wśród wszystkich dzieci uczęszczających do placówki. Na podstawie tego badania wyłonione są dzieci, które objęte są opieką logopedyczną.
Czas trwania grupowych zajęć logopedycznych wynosi 2 godziny tygodniowo. Zajęcia logopedyczne w poszczególnych grupach uzależnione są od możliwości i potrzeb dziecka.

Na zajęciach prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:
 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy)
 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej
 • kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie)
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej
 • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi
 • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych
 • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.
Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne
 • wesołe minki tygryska ? ćwiczenia usprawniające wymowę
 • bajeczki logopedyczne
 • rymowanki logopedyczne
 • wierszyki logopedyczne do utrwalania głosek
 • zabawy logopedyczne w wierszach
 • ćwiczeniami wspomagające rozwój mowy i języka dziecka
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia słuchowe
 • porady logopedyczne

Rozwój mowy dziecka jest procesem niezwykle ważnym dla funkcjonowania małego uczestnika życia społecznego. Pierwszym
i najważniejszym nauczycielem mowy są Rodzice i to ich wiedza może przyczynić się do szybszego wykrycia nieprawidłowości
w rozwoju mowy dziecka.

Co powinno Rodziców niepokoić?
 • Jeśli którykolwiek z etapów rozwoju mowy nie nastąpił w danym wieku dziecka.
 • Jeśli dziecko nie wypowiada jakiejś głoski, wsuwa język między zęby, powtarza głoski, zacina się, jego mowa nie jest zrozumiała dla otoczenia; mówi przez nos itp.
 • Jeśli dziecko siedzi z otwartymi ustami, nadmiernie się ślini, ma problemy z gryzieniem i połykaniem.
 • Jeśli dziecko często łapie infekcje górnych dróg oddechowych.
 • Jeśli istnieje podejrzenie, że dziecko ma problemy ze słuchem.
 • Jeśli budowa narządów artykulacyjnych (policzków, języka, zębów, podniebienia, warg) wzbudza podejrzenie
  o nieprawidłowości.
 • Jeśli dziecko nie komunikuje się z rówieśnikami, bądź jego zachowanie odbiega od normy.
Jak wspierać rozwój mowy dziecka?
 • Bawić się z dzieckiem w sposób, który będzie angażował jego mowę. Mogą Państwo przy zabawie pytać np. o odgłosy zwierząt, wskazując na nie, bądź też sami je naśladować. Powinni Państwo mówić do dziecka podczas zabawy, opisując to, co się właśnie dzieje.
 • Nie wyręczać dziecka w mówieniu. Ważne, aby w sytuacjach codziennych dziecko czuło potrzebę mowy, dlatego zamiast pytać ?chcesz się bawić lalką czy misiem?? można zapytać ?czym chcesz się bawić?”.
 • Opisywać to, co dzieje się wokół dziecka, nie tylko podczas zabawy, ale też sytuacji codziennych, np. podczas robienia śniadania ? ?Zobacz mama kroi chleb i smaruje masłem.? ? będzie to rozwijało słownictwo dziecka.
 • Czytać dziecku bajki, pokazując obrazki w książeczce i nazywać je. Mogą Państwo wykorzystać pacynki podczas opowiadania, bądź też maskotki tak, aby urozmaicić dziecku bajkę i dłużej skupić jego uwagę.
 • Nie nadużywać zwrotów: ?Źle powiedziałeś, mówi się??, czy też ? Nie, nie tak?? ? należy poprawiać dziecko tak, by nie odczuwało, że zrobiło coś złego. Można powtórzyć za dzieckiem jego wypowiedź poprawnie dla potwierdzenia np. ?Mamo daj mesia? poprawimy ?Czy chciałbyś, żebym podała ci misia??.