Metody pracy z dziećmi wykorzystywane w naszym przedszkolu:

 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 • Metoda odimiennej nauki czytania dr Ireny Majchrzak
 • Edukacja matematyczna wg Edyty Gruszczyk ? Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana
 • Metoda Carla Orffa
 • Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss
 • Pedagogika zabawy Klanza
 • Metoda Kinezjologii Edukacyjnej (Gimnastyki Mózgu) wg Paula Denisona
 • Metoda Twórcza Gimnastyki Rytmicznej A. M. Kniessów
 • Koncepcja dr Haim G. Ginotta „Między rodzicami a dziećmi”
 • Koncepcja Thomasa Gordona „Wychowanie bez porażek”
 • Koncepcja optymizmu Martina Seligmana