Metody pracy z dziećmi wykorzystywane w naszym przedszkolu:

 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz.
 • Metoda odimiennej nauki czytania dr Ireny Majchrzak.
 • Edukacja matematyczna wg Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej.
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
 • Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana.
 • Metoda Carla Orffa.
 • Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss.
 • Pedagogika zabawy Klanza.
 • Metoda Kinezjologii Edukacyjnej (Gimnastyki Mózgu) wg Paula Denisona.
 • Metoda Twórcza Gimnastyki Rytmicznej A. M. Kniessów.
 • Koncepcja dr Haim G. Ginotta „Między rodzicami a dziećmi”.
 • Koncepcja Thomasa Gordona „Wychowanie bez porażek”.
 • Koncepcja optymizmu Martina Seligmana.