Kraków, 27.04.2020

Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne

(deklaracje oddane w lutym 2020 r.)

w roku szkolnym 2020/2021

W dniach od 27.04.2020 do 8.05.2020 obowiązuje wszystkich Rodziców dzieci kontynuujących dokładne wypełnienie poniższych druków i przesłanie ich na adres mailowy placówki: przedszkolenr61podwawelem@gmail.com.

BARDZO PROSIMY O WYPEŁNIANIE DOKUMENTÓW DRUKOWANYM, CZYTELNYM PISMEM

*1 Potwierdzenie woli uczęszczania

Rodzice dzieci nowo przyjętych w dniu 24.04.2020

Proszeni są o wypełnienie poniższych druków tj.

*1 potwierdzenie woli uczęszczania,

pobierz plik-potwierdzenie woli
pobierz plik-informacja o opłatach
pobierz plik-załącznik nr 1
pobierz plik-załącznik nr 2 upoważnienie

Wszystkie powyższe 4 druki wypełnione, podpisane prosi się o przesłanie na adres mailowy placówki: przedszkolenr61podwawelem@gmail.com

 

*Uwaga! – Brak potwierdzenia woli uczęszczania, informacji o płatnościach oraz zał. nr 1 , zał. nr 2  do dnia-  08.05. 2020 jest równoznaczne z rezygnacją miejsca w przedszkolu.

 

Wanda Gołębiewska- dyrektor

Przedszkole nr 61