Ogłoszenie!

Dotyczy: nauki jazdy na łyżwach

Dyrekcja Samorządowego Przedszkola nr 61 „Pod Wawelem” informuje, iż w szatni znajduje się lista, na którą Rodzice mogą wpisywać dzieci chętne do udziału w zajęciach na lodowisku MKS Cracovia. Termin zapisów na liście znajdującej się w szatni ustala się od dnia     03 września 2018 r. (tj. poniedziałek) do dnia 07 września 2018 r. (tj. piątek) do godz. 8.30. Rada Pedagogiczna w dniu 07 września 2018 r. (tj. piątek) zatwierdzi listę dzieci przyjętych do nauki jazdy na łyżwach oraz listę rezerwową, na podstawie której dzieci kolejno będą mogły przechodzić na listę główną. Aktualnie w roku 2018/2019 jest możliwość utworzenia dwóch grup: pierwszej- zaawansowanej (dzieci starsze, sprawniejsze fizycznie) i drugiej – początkującej.

 

 

Lista zakwalifikowanych dzieci będzie ustalana przez Radę Pedagogiczną w oparciu o następujące kryteria:

  1. Przestrzeganie Regulaminu Przedszkola, tj. godzin schodzenia i odbierania dzieci, przestrzeganie terminów rozliczania się Rodziców z obowiązku odpłatności za pobyt w przedszkolu
  2. Kontynuacja kursu i przestrzeganie regulaminu oraz płatności związanych z ostrzeniem łyżew, przejazdami i kosztami opłat za taflę (około 30 zł za miesiąc)
  3. Sprawność fizyczna i zdrowotna dzieci oraz dojrzałość emocjonalna.
  4. Umiejętność podporządkowania się poleceniom i dyscyplinie warunkującej bezpieczeństwo podczas zajęć.
  5. Przestrzeganie Regulaminu Grupy Sportowej

 

Zajęcia będą odbywać się w Poniedziałki w trakcie pobytu dzieci w przedszkolu od godz.10.15 do 11.00. Posiadamy około 28 par butów z łyżwami (różnych rozmiarów, które po ustaleniu listy zostaną dopasowane dzieciom). Dzieci na lodowisko przewożone będą autokarem, a po zajęciach do przedszkola. Dokładna organizacja zajęć zostanie podana na zebraniu Rodziców w dniu 10 września 2018 r. (tj. poniedziałek) o godz.16.00 w sali rekreacyjnej.

 

Zastrzegamy, iż obecność na zebraniu jednego z Rodziców lub Prawnych opiekunów jest obowiązkowa.

W miejsce dziecka, którego R o d z i c e! nie będą uczestniczyli w zebraniu organizacyjnym zostaną przyjęte na listę główną dzieci z listy rezerwowej

(zgodnie z Regulaminem nauki jazdy na łyżwach).