Informacja dotycząca rekrutacji 2020/2021

Dyrekcja Samorządowego Przedszkola nr 61 „Pod Wawelem” zaprasza zainteresowanych Rodziców do zapoznania się z organizacją i warunkami pobytu dzieci w przedszkolu.

Rodzice będą mieli okazję obejrzeć sale dydaktyczne, plac zabaw i inne pomieszczenia.

Termin spotkań dla Rodziców: Poniedziałki godzina punktualnie 9:00:

3 luty, 10 luty, 17 luty, 24 luty,2 marzec 2020 r.

Kraków, 11.02.2020

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

W związku z otrzymaniem z Urzędu Miasta Krakowa w dniu 10.02.2020 informacji o rekrutacji na nowy rok szkolny 2020/2021, podajemy do wiadomości :

  1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok 2020/2021 przez Rodziców dzieci już uczęszczających do tutejszej placówki, będą się odbywały w terminie od 24.02.2020-28.02.2020, według poniższego :

24.02.2020 (poniedziałek)    8:15-9:00         15:00-16:30

26.02.2020 (środa)                8:15-9:00         15:00-16:30

28.02.2020 (piątek)               8:15-9:00         14:00-15:30

W tym czasie deklaracje są rejestrowane przez dyrekcję w systemie elektronicznym i 28.02.2020 (tj. piątek) godz. 16:00 system zostanie zamknięty, bez możliwości przyjęcia deklaracji po tym terminie.

Imienne deklaracje do wypełnienia, będą wydawane Rodzicom wcześniej 21.02.2020 (tj. w piątek) przez nauczycielki poszczególnych grup.

  1. Rekrutacja główna dla dzieci „nowych” będzie trwała od 02.03.2020-31.03.2020, i w tym terminie będą przyjmowane wnioski wraz z załącznikami.

                            Poniedziałek                                     ————              14:00-16:30

                            Wtorek                                             08:15-09:00          14:00-16:00

                            Środa                                               09:00-10:00          15:00-16:00

                            Piątek                                              09:00-10:00         15:00-17:00

Wnioski rekrutacyjne będą dostępne na Platformie Edukacyjnej (moduł Formico) oraz na stronach serwisu rekrutacyjnego dla Rodziców http://krakow.formico.pl/. Po zarejestrowaniu dziecka przez Rodziców w systemie elektronicznym należy wydrukować wniosek i wersję papierową wraz z załącznikami przedłożyć w przedszkolu pierwszego wyboru (w powyżej wymienionych terminach).

Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć załącznik nr 1 i załącznik nr 2.

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

Wszystkie dokumenty, tj. wniosek wraz z załącznikami powinny być dokładnie wypełnione i podpisane przez matkę i ojca dziecka lub opiekuna prawnego. Do kompletu dokumentów należy wydrukować odpowiednie oświadczenie indywidualne dla każdej sytuacji rodzinnej dziecka.

Przypominamy, iż z inicjatywy grupy Radnych Miasta Krakowa wprowadzone zostało nowe kryterium: Dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie obowiązkowych (Dz. U .z 2018 r. poz. 753 z późn.  Zm.) lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych (UCHWAŁA NR XXVI/599/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmian uchwały NR LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określania kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów )

  1. Zapisy na dyżur wakacyjny dla dzieci uczęszczających do tutejszej placówki Sierpień 2020 będą trwały od 24.02.2020-28.02.2020. W powyższym terminie będą wystawione listy w szatni od godziny 6:15-17:30. Prosimy o dokładne wypełnianie ich i podpis wyłącznie Rodziców/ opiekunów prawnych.

*UWAGA– NIE PRZYJMUJEMY ZGŁOSZEŃ TELEFONICZNYCH NA DYŻUR WAKACYJNY- SIERPIEŃ 2020.CHĘTNI RODZICE ZAPISUJĄ NA LISTACH WYŁOŻONYCH  OD 24.02-28.02.2020,  W GODZINACH OD 6:15-17:30. POWYŻSZE ZAPISY WYŁĄCZNIE DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO NASZEGO PRZEDSZKOLA. TERMIN REKRUTACJI DZIECI Z INNYCH PLACÓWEK NA DYŻUR –SIERPIEŃ 2020, BĘDZIE PODANY W DNIU 20.03.2020 (TJ. PIĄTEK)

Kraków, 13.03.2020

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

Dyrekcja Samorządowego Przedszkola nr 61 „Pod Wawelem” uprzejmie prosi Rodziców dzieci starających się o miejsce w przedszkolu na rok szkolny 2020/2021, o przesyłanie dokładnie wypełnionych wniosków wraz z możliwymi załącznikami pocztą tradycyjną na adres:

31-124 Kraków,
ul. Rajska 14
Samorządowe Przedszkole nr 61 „Pod Wawelem”

 

Aby ograniczyć wizyty Rodziców w ośrodkach zdrowia informujemy, iż będziemy uwzględniać spełnienie „kryterium szczepień” na podstawie kserokopii książeczek szczepień lub oświadczeń Rodziców.