REGULAMIN
dotyczący dyżuru wakacyjnego LIPIEC 2019
w Samorządowym Przedszkolu nr 61”Pod Wawelem”
Kraków, ul. Rajska 14

1. W dyżurze wakacyjnym w lipcu 2019 r. biorą udział dzieci (przyjęte zgodnie z kryteriami ustalonymi osobnym dokumentem).

2. Dzieci będą wydawane wyłącznie rodzicom i osobom upoważnionym przez rodziców na osobnych formularzach. Nie będą wydawane na podstawie telefonów ani też osobom przychodzącym z upoważnieniem do odbioru w danym dniu.
Wcześniej musi być ono przekazane do dyrekcji przez rodziców/opiekunów.
W pisemnym upoważnieniu Rodziców do odbioru dziecka powinny się znaleźć dane osobowe zawarte w dowodzie osobistym wskazanej osoby:

1.imię i nazwisko………, seria… nr… dowodu, tel. do osoby upoważnionej……..

3. Przedszkole jest czynne w godzinach 7.00 – 17.00. Schodzenie się dzieci odbywa się do godziny 8.00.

Posiłki:
śniadanie I 8.10
śniadanie II 10.00
obiad 11.30 – 12.30
podwieczorek 14.20 – 14.30

4. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka w wymiarze do 5 godzin dziennie odbywa się w godzinach określonych przez przedszkole, tj. od godz. 8.00 do 13.00. Poza tymi godzinami korzystanie z przedszkola jest odpłatne.

5. Prosimy o dostarczenie w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu:
– obuwia zamiennego
– dodatkowych części garderoby na zmianę (w podpisanym worku)
– podpisanej szczoteczki i kubka do mycia zębów
– pasty do zębów, ręczniki papierowe do rąk, chusteczki higieniczne (1 pudełko)

6. Obecność dziecka – przyjście i wyjście do tutejszej placówki będzie rejestrowane w systemie Punktualny Przedszkolak indywidualną kartą elektroniczną.
Natomiast obecność dzieci z poza naszej placówki, będzie odnotowywana w osobnym zeszycie.

Dziecko powinno być ubierane adekwatnie do pogody.
Bezwzględnie powinno mieć przeciwsłoneczne nakrycie głowy.

UPOWAŻNIENIE