W związku z kwarantanną grupy IV przesyłamy scenariusze zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Scenariusz zajęć 02.11.2020
Scenariusz zajęć 03.11.2020
scenariusz zajęć 04.11.2020
scenariusz zajęć 05.11.2020
Scenariusz zajęć 06.11.2020