Standardy realizowane w Przedszkolu nr 61 „Pod Wawelem” w Krakowie od roku 2006, opracowane przez pracowników pedagogicznych w oparciu o kurs zorganizowany przez psychologa Jerzego Radwana pt. „Przedszkole na piątkę”

Higiena
 • Dziecko ma swobodny dostęp do toalety i sanitariatów zawsze, kiedy tego potrzebuje.
 • Sanitariaty i toalety zapewniają dzieciom poczucie intymności, bezpieczeństwa i komfortu.
 • W razie potrzeby dziecko zawsze może liczyć na pomoc osoby dorosłej.
Żywienie
 • Dziecko nie jest zmuszane do jedzenia ? je tyle, ile może.
 • Dziecko ma prawo wyboru ? wybiera do jedzenia to, co lubi (możliwość zmiany produktów i dodatków na kanapki lub wymiana całych kanapek, np. zamiast papryki surowej ? ogórek kiszony).
 • Dziecko ma wpływ na przedszkolne menu ? podczas ustalania jadłospisu brane są pod uwagę preferencje dzieci, mieszczące się w ramach zdrowego i racjonalnego odżywiania.
 • Podczas pobytu w przedszkolu dziecko ma swobodny dostęp do picia.
Bezpieczeństwo
 • Przedszkole jest przyjazne dzieciom ? zapewnia im bezpieczeństwo oraz serdeczną atmosferę podczas pobytu w przedszkolu.
 • Rodzice systematycznie i na bieżąco uzyskują informację o swoim dziecku.
 • Przedszkole spełnia wymogi bezpieczeństwa poprzez odpowiednie wyposażenie przyjazne dziecku (wielkość urządzeń dostosowana do wzrostu dziecka, zabezpieczenia na stolikach i innych meblach, wykładzin antypoślizgowych w salach, korytarzach, sanitariatach).
 • Przedszkole zapewnia odpowiednią liczbę opiekunów w czasie pobytu dzieci w przedszkolu oraz podczas organizowanych wyjść i wycieczek poza teren przedszkola.
 • Naczelnym zadaniem przedszkola i jego pracowników jest zapewnienie wszystkim dzieciom zdrowia i bezpieczeństwa podczas pobytu w placówce.
 • Przedszkole spełnia wymogi bezpieczeństwa dotyczące odbioru dzieci, ściśle przestrzega wydawania dzieci rodzicom i osobom przez nich upoważnionym (pisemna zgoda rodziców wg wzoru upoważnienia do pobrania na stronie).
Adaptacja
 • Przedszkole posiada program adaptacji dla dzieci po raz pierwszy zapisanych do placówki.
 • Dzieci wraz z Rodzicami mogą poznać przedszkole, jego organizację i formy pracy ? jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
 • Podczas Dni Otwartych (dwie soboty w czerwcu) dzieci w bezstresowy sposób zapoznają się z nauczycielkami i pracownikami przedszkola
 • Rodzice aktywnie uczestniczą w okazjonalnych uroczystościach na terenie przedszkola i wspomagają działalność przedszkola (Rada Rodziców).
Opieka
 • Dziecko ma zapewnioną możliwość odpoczynku i relaksacji w wybranym przez siebie czasie ? może decydować o jego formie.
 • Przedszkole stosuje formy relaksacyjne po posiłkach, szczególnie po obiedzie:
  – słuchanie muzyki relaksacyjnej, klasycznej
  – ćwiczenia oddechowe
  – wyciszanie poprzez słuchanie bajek i opowiadań dla dzieci.
 • Przedszkole zapewnia ćwiczenia i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
 • Poprzez szeroką ofertę zajęć dodatkowych przedszkole umożliwia dzieciom wszechstronny rozwój, promuje uzdolnienia i wyrównuje szanse edukacyjne.