ZADANIA NA TYDZIEŃ 1

19.03. W CO SIĘ BAWIĆ W DOMU?
20.03 WIOSNA W OGRODZIE