ZADANIA NA TYDZIEŃ 1

19.03 W marcu jak w garncu
20.03 W marcu budzą się motyle