ZADANIA NA TYDZIEŃ 10

18.05. Łąka w maju
19.05. Łąka w maju + j.ang.
20.05. Pszczoły
21.05. Zielnik
22.05. Wiosna na łące