ZADANIA NA TYDZIEŃ 11

26.05. Życzenia z okazji Dnia Mamy
Niespodzianka z okazji Dnia Dziecka 2020r.
29.05. Informacja dla Rodziców