ZADANIA NA TYDZIEŃ 11

25.05. Portret mojej rodziny
26.05. Mama i tata + j.ang.
26.05. Życzenia z okazji Dnia Mamy
27.05. Kwiaty dla mamy i taty
28.05. Rodzina
29.05. Zagadki o rodzinie