ZADANIA NA TYDZIEŃ 11

25-26.05. Moja rodzina
26.05. j.ang.
26.05. Życzenia z okazji Dnia Mamy
27-29.05. Mój dom
29.05. Informacja dla Rodziców