ZADANIA NA TYDZIEŃ 12

01.06. Tolerancja
02.06. Zabawy z piłką + j.ang.
03.06. Dziecięce przyjaźnie
04.06. Nasze zabawki
05.06. Dzieci świata