ZADANIA NA TYDZIEŃ 13

08.06. Zabawy z ważeniem
09.06. Zabawy z powietrzem + j.ang.
10.06. Czy pamiętasz? – ćwiczenia utrwalające
12.06. Co można zrobić z papierem?