ZADANIA NA TYDZIEŃ 14

15.06. Zabawy z gazetami
16.06. Zabawy z magnesem + j.ang.
17.06. Lato
18.06. Wakacyjne podróże
19.06. Nadmorskie klimaty