ZADANIA NA TYDZIEŃ 2

23.03 Zajęcia dla Lajkoników
24.03 Zadania dla Lajkoników
25.03 Lajkonikowe zabawy
26.03. Zajęcia dla Lajkoników
27.03. Propozycja zajęć dla Lajkoników