ZADANIA NA TYDZIEŃ 2

23.03 Marcowe kaprysy
24.03 Parasole – marcowa pogoda
25.03 Witamy cię wiosno
26.03. Wiosenne porządki
27.03. Wesołe zabawy z Wiosną