ZADANIA NA TYDZIEŃ 2

23.03 Wiosenne kwiaty
24.03 Zabawy dla Żaków
25.03 Zajęcia
26.03. Zabawy z wiosną
27.03. Zajęcia dla Żaków