ZADANIA NA TYDZIEŃ 3

30.03. Zabawy z literką C
31.03. Pachnące zadanie plastyczne
01.04. Primaaprilisowe psoty i żarty
02.04. Kwiecień plecień
03.04. Wirusy