ZADANIA NA TYDZIEŃ 3

30.03. Powrót bociana
31.03. Od ziarenka do kwiatka
01.04. Magiczne figury
02.04. Powroty ptaków
03.04. Przebudzenie wiosny