ZADANIA NA TYDZIEŃ 3

30.03. Zabawy z literą Ł
31.03. Fasolowe zabawy
01.04. Wiosenne zabawy
02.04. Z wizytą u ptaków
03.04. Jeżyk Bartek zostaje w domu