ZADANIA NA TYDZIEŃ 5

14.04. Zielona wiosna
15.04. W naszym ogródeczku
16.04. Wiosenny kwiat
17.04. Zajęcia o tęczy