ZADANIA NA TYDZIEŃ 5

14.04. W wiejskiej zagrodzie
15.04. Zwierzęta na wsi
16.04. Zwierzęta i ich młode
17.04. Wiejskie podwórko