ZADANIA NA TYDZIEŃ 5

14.04. Zwierzęta z wiejskiego podwórka
15.04. Mieszkańcy wiejskiego podwórka
16.04. Wiosna na wsi
17.04. Wiosna na wsi – człowiek i zwierzęta