ZADANIA NA TYDZIEŃ 6

20.04. Dbamy o naszą ziemię
21.04. Przygoda kropli wody
22.04. Woda w przyrodzie + j. ang
23.04. Dbajmy o naszą Ziemię + logopedia
24.04. Zabawy z wiatrem