ZADANIA NA TYDZIEŃ 6

20.04. Skąd bierze się mleko
21.04. Zabawy z literką Ż
22.04. Las + j. ang
23.04. Segregujemy odpady + logopedia
24.04. Ekologia