ZADANIA NA TYDZIEŃ 6

20.04. Dbamy o przyrodę – potęga wody
21.04. Jestem przyjacielem przyrody
22.04. Żabki, żaby, żabusie + j. ang.
24.04. Mali ekolodzy