ZADANIA NA TYDZIEŃ 7

27.04. Ż jak żubr
28.04. Polskie symbole narodowe + j.ang.
29.04. Mój dom, moja ojczyzna
30.04. Święta majowe