ZADANIA NA TYDZIEŃ 7

27.04. Jestem Polką i Polakiem
28.04. Polska moja Ojczyzna + j.ang
29.04. Legenda o Polsce
30.04. Majowe Święta