ZADANIA NA TYDZIEŃ 7

27.04. Woda
28.04. Zabawy z literką H + j.ang.