ZADANIA NA TYDZIEŃ 7

27.04. Za co cenimy las
28.04. Spotkanie na leśnej polanie + j.ang.
29.04. Wiosna i ptaki
30.04. Poznajemy literę Ł