ZADANIA NA TYDZIEŃ 8

04.05. Przygoda małej pszczółki
05.05. Spotkanie ze smokiem + j.ang.
06.05. Spotkanie z muzyką
07.05. Jan Matejko
08.05. Podróż do stolicy Polski – Warszawy