ZADANIA NA TYDZIEŃ 8

04.05. Moje miasto
05.05. Domy i domki + j.ang.
06.05. Najpiękniejszy dom
07.05. Księżniczki i rycerze
08.05. Malowanie muzyki