ZADANIA NA TYDZIEŃ 8

04.05. Zadania dla Lajkoników
05.05. Moja miejscowość + j.ang.
06.05. Herb Krakowa
07.05. Zabytki Krakowa
08.05. Zadania dla Lajkoników