ZADANIA NA TYDZIEŃ 8

04.05. Legendy krakowskie
05.05. Przerwany Hejnał + j.ang.
06.05. Warszawa stolicą Polski
07.05. Legendy warszawskie
08.05. Polskie miasta – Toruń