ZADANIA NA TYDZIEŃ 8

04.05. Moje miasto Kraków
05.05. Miasta i miasteczka + j.ang.
06.05. Zawody w małej miejscowości
07.05. Listy, pocztówki, adresy
08.05. Zabawy badawcze ciężkie-lekkie