ZADANIA NA TYDZIEŃ 9

11.05. Wyprawa do wiosennego lasu
12.05. Wędrówki Skrzata Borówki + j.ang.
13.05. Gramy w zielone
14.05. Wiosenne zadania
15.05. Na majowej łące