ZADANIA NA TYDZIEŃ 9

11.05. Mieszkańcy łąki
12.05. Biedroneczka + j.ang.
13.05. Co dzieje się na łące?
14.05. Jak tu pięknie i wesoło…
15.05. Zabawy na łące