ZADANIA NA TYDZIEŃ 9

11.05. Chmurki nad łąką
12.05. Wesoła żabka + j.ang.
13.05. Życie na łące
14.05. Bocian i żabka
15.05. Zabawy na wiosennej łące