Grupa dzieci pięcioletnich.
W roku szkolnym 2020/2021 prowadzą ją:

mgr Katarzyna Szewczyk

mgr Urszula Bożęcka

Grupa pracuje od 07.15 – 16.51

Kto rozrzucił kupę liści?
Wiatr to? Czy też Hejnaliści?

Kto sikorkom zjadł okruszki?
Gołąb czy Wawelskie Duszki?

Kto swym paniom doda pracy?
Pan Kazimierz? Nie – to Żacy!

Kto pomysły ma diabelskie?
Smoki z bajki? Nie, Wawelskie!

Kto przedszkole wnet rozwali?
Przecież Krakowiacy Mali.

Skąd harmider, skąd te krzyki?
Hałas tam, gdzie Lajkoniki!
Lecz pamiętać wszyscy muszą,
że to malcy z piękną duszą.