Dyrekcja Przedszkola nr 61 „Pod Wawelem” informuje wszystkich Rodziców, iż w sprawach dotyczących problemów wychowawczo-dydaktycznych dzieci można uzyskiwać bezpłatną pomoc psychologiczną w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej współpracującej z naszym przedszkolem.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
Kraków, ul. Chmielowskiego 1
tel. 12 430-50-52
e-mail: www.poradnia.oswiata.org.pl (sekretariat)
Psycholog: mgr Marcelina Cieszewska
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców do kontaktu z psychologiem mającym pod opieką przedszkole. Oferta poradni obejmuje:
  • diagnozę psychologiczną dziecka, w tym badanie gotowości szkolnej,
  • zajęcia wspomagające rozwój dziecka,
  • porady i konsultacje dla rodziców,
  • terapię logopedyczną oraz terapię rodzinną,
  • wydawanie orzeczeń oraz opinii o wczesnym wspomaganiu.
Terminy przyjęć:

poniedziałek 14.00 – 18.00 (I-wszy poniedziałek m-ca SP61)
wtorek 13.00 – 17.00
środa 08.00 – 12.00
czwartek 09.00 – 13.00
piątek 09.00 – 13.00

Wizyty psychologa mgr Marceliny Cieszewskiej na terenie przedszkola:
1-szy poniedziałek miesiąca 15.00 – 17.00. Zeszyt do zapisu chętnych Rodziców ma wizytę znajduje się u Dyrekcji Przedszkola.

Terminy przyjęć w Poradni po wcześniejszej konsultacji telefonicznej.
Telefon kontaktowy do gabinetu nr 13, psycholog mgr Marceliny Cieszewskiej: 12 660-07-83.

email: pppl.cieszewska@gmail.com